LOGO

 PET كلمه اي است كه از حروف اول كلمات PolyEthylene Terephethalate تركيب شده است و جزء پليمر هاي با زنجيره طولاني وابسته به خانواده پلي استرها مي باشد . مواد توليد PET عبارتند از: ترفتاليك اسيد خالص و اتيلن گلايكول ،كه هر دوي آنها از مواد خام نفتي مشتق مي شوند. فرايندهاي پلي استري با مواد واسطه ديگري نيز وجود دارند كه از واكنش هاي پليمري شدن يك اسيد و يك باز تهيه مي شوند.PET در حالت خاص يك ماده آمورف شيشه اي شكل است و چنانچه تحت تاثير مستقيم مواد افزودني و اصلاح كننده قرار گيرد ساختار بلوري پيدا مي كند .مطالعات و اختراعات انجام شده توسط شركت دوپونت آمريكا بر روي الياف و كاربردهاي گوناگون پلي استر ،سهم PET را به بيش از 50درصد از الياف مصنوعي در سطح جهان رسانده است .PET به تنهايي و يا به صورت مخلوط با پشم يا پنبه جهت بهبود خواص مقاومت در برابر چين و چروك ،پوشش ،شستشوي پارچه و البسه استفاده مي شود .تا قبل از سال 1950،PET به عنوان يك فيلم نيز معرفي و توسعه داده شده بود و براي استفاده در صنايع فيلم سازي از قبيل فيلم هاي ويدئو،اشعه x ،فيلم عكاسي و بسته بندي هاي انعطاف پذير استفاده مي شد و سپس جهت استفاده در صنايع بسته بندي هاي انعطاف پذير استفاده مي شد و سسپس جهت استفاده در صنايع بسته بندي به وسيله روشهاي شكل دهي تزريقي و اكستروژن با الياف شيشه تقويت و اصلاح شده و در اوايل سال1970 PET توسط تكنولوژي شكل دهي دمشي،كشيده شد و اولين ساختار مولكولي سه بعدي آرايش يافته به طور سريع جهت توليد بطري ها ي با وزن بسيار كم ،انعطاف پذير با استحكام بالا بهره برداري شد. پلي استرها به وسيله واكنش اسيد و باز در حضور كاتاليست توليد مي شوند . مرحله كليدي فرآيند پليمري شدن ثانويه كه در فاز جامد رخ مي دهد ادامه پيدا خواهد كرد . مواد اوليه جهت توليد PET اسيد ترفتاليك خالص و اتيلن گلايكول مي باشد كه از نفت خام استخراج مي شوند . وقتي كه مواد اوليه با همديگر مخلوط مي شوند و تحت تاثير حرارت و فشار ثابت قرار مي گيرنداولين محلول به نام مونومر(بيس هيدروكيسي اتين ترفتالات )با پليمرهاي جرم مولكولي پايين بنام اليگومر مخلوط شده سپس واكنش پيش مي رود وآب خارج مي شود و پليمر PET شكل مي گيرد . در اين مرحله PET يك مذاب ويكسوز بوده كه توسط اكسترودر، اكسترود شده و پس از خنك شدن با آب و بدون املاح به شكل يك ماده آمورف شيشه اي و شفاف به دست مي آيد . بعضي از مواد پلي استري PET با استفاده از تكنولوژي بر پايه دي متيل ترفتاليك (DMT) نيز توليد مي شوند . براي توليدPET با جرم مولكولي بالا نياز به مرحله دوم پليمري شدن دارد كه در قسمت ssp يا پليمري شدن در حالت جامد و دماي پايين انجام مي گيرد . در اين عمليات به طور عمده تمام مواد نا خالص و فرار از قبيل استالدئيد ،گلايكول و آب ،آزاد و خارج مي شوند . جرم مولكولي بالا براي بهبود خواص مكانيكي ، افزايش استحكام،مقاومت در برابر خزش هم زمان با انعطاف پذيري كافي به منظور مقاومت در برابر خزش هم زمان ، با انعطاف پذيري كافي به منظور مقاومت در برابر شكست و ترك ناشي از فشار بسيار لازم و ضروري است . وقتي كه پليمر شكل مي گيرد خالص سازي آن بسيار سخت و دشوار خواهد شد بدين جهت خالص سازي مواد در هنگام توليد از پارامترهاي بسيار مهم و كليدي براي رسيدن به كيفيت مطلوب پليمر جهت بسته بندي مواد غذايي مي باشد. فرايند تقطير در خلاء به آساني اتيلن گلايكول را خالص سازي ميكند ضمن اينكه ترفتاليك اسيد توسط بلوري شدن متوالي از حلال ها خالص سازي مي گردد .چنين موادي با خلوص و جرم مولكولي بالا براي كاربردهاي بسته بندي مواد غذايي مورد نياز مي باشد . كاتاليست ها با غلضت هاي كم جهت تسريع واكنش وتضمين اقتصادي طرح ها استفاده مي شود . كاتاليست هاي رايج ، تري اكسيد آنتيموان مي باشند البته نمك هاي تيتانيومي،ژرمانيم،كبالت منگنز، منيزيم و روي نيز استفاده مي شوند و به شكل كپسول هاي با اندازه هاي بسيار كوچك و ريز در ماتريس پليمر و يا خود زنجير پليمر باقي مي مانند. ماهيت فيزيكي PET PETخواص فيزيكي و مورفولوژي بسيار خوبي از خود نشان مي دهد . PET يك پليمر نيمه بلوري مي باشد و وقتي تا دماي بالاتر از 72 درجه سانتي گراد گرم مي شود از حالت شيشه سخت به حالت لاستيكي كش دار تبديل مي شود به طوري كه زنجيره هاي مولكولي را مي توان به طور يك بعدي يا دو بعدي آرايش داده و به شكل ليف ،فيلم و بطري تبديل كرده و در صورتي كه پليمر در حالت كشيده ، سريع سرد گردد زنجير هاي مولكول بدون حركت با همان آرايش مولكولي باقي مي مانند . پليمر در حالت كشش فقط يكبار سخت و محكم مي شود و خواص مطلوب را در بطري PET ايجاد مي كند . چنانچه PET كشيده شده در دماي بالاي c75 نگه داشته شود و به طور آهسته بلوري شده و پليمر به شكل مات ، سفت ، محكم و با انعطاف پذيري كمتر در مي آيد كه به آن PET بلوري يا CPET گفته مي شود . اين شكل از پليمر قابليت تحمل دماهاي بالاتر را دارد و مي تواند براي توليد سيني ها و ظروف مورد استفاده در اجاق گازها و ماكروويوها بسيار خوب و مناسب مي باشند. تكنيك تثبيت حرارتي نيز در بهبود خواص تجعد (چين دار) و مقاومت شستشوي الياف پلي استر به كار برده مي شود. اعمال تغيرات توسط هر كدام از تكنيك ها ، گستره وسيعي از محصولات پلي استري كه همگي داراي فرمول شيميايي پايه پايه مشابهي هستند براي ما توليد مي كنند. PET تا كنون به عنوان يك ماده ساده توصيف شده در صورتي كه اصلاحات زيادي جهت توسعه خواص ويژه آن انجام شده است و براي كاربرد در انواع بسته بندي ها و تجهيزات توليدي خاص معرفي شده اند.اين اصلاحات يك ماهيت شيميايي دارند كه با انجام دادن آنها اشكال مختلف ساختمان بلوري ايجاد ميشود. براي مثال وجود كومونومرهايي مثل ايزوفتاليك اسيد يا 1 و 4 سيكلوهگزادي متانور در پليمر PET با غلظت هاي كم نرخ بلورينگين را كاهش مي دهد و امكان توليد ديواره هاي بطري صفحات و فيلم هاي ضخيم تر را ميدهد. PET تا كنون به عنوان يك ماده ساده توصيف شده در صورتي كه اصلاحات زيادي جهت توسعه خواص ويژه آن انجام شده و براي كاربرد در انواع بسته بندي ها و تجهيزات توليدي خاص معرفي شده اند . اين اصلاحات يك ماهيت شيميايي دارند كه با انجام دادن آنها اشكال مختلف ساختمان بلوري ايجاد مي شود . براي مثال ايزوفتاليك اسيد يا 1و4 سيكلوهگزادي متانول در پليمر PET با غلظت هاي كم ٬ نرخ بلوريرنگي را كاهش مي دهد و امكان توليد بلورينگي ديواره هاي بطري٬ صفحات و فيلم هاي ضخيم تر را مي دهد . براي نمونه بطري هاي ضخيم تر و سنگين تر در سيستم هاي ظروف با قابليت پر كردن مجدد استفاده مي شود. همچنين افزايش درصد بلورينگي جهت محدود كردن حركت و جلوگيري از تغيير شكل در درجه حرارت هاي بالا همچون سيني هاي غذا مورد استفاده در ماكرويو و اجاق گاز ضروري مي باشد . در اين حالت از عوامل هسته زا يا تسريع كننده بلوري شدن ٬ همچون جرم مولكولي بالا به كار برده مي شوند . كاربرد در بسته بندي مواد غذايي به طور كلي خواص مطلوب براي كاربردهاي بسته بندي از خواص ذاتي پليمر به دست مي آيند . بنابراين افزودني هايي مثل ضد اكسيد كننده ها ٬نرم كننده ها٬ پايدار كننده هاي حرارتي ٬پايدار كننده ها در برابر اشعه ماوراء بنفش ضروري نمي باشند . رنگدانه ها با غلظت بسيار كم (معمولاً كمتر از ppm500 )براي بعضي از انواع تجاري PET مورد استفاده قرار مي گيرند ٬ آنها همانند كاتاليست ها به صورت كپسول هاي بسيار ريز در ماتريس پليمر و يا به صورت متصل در زنجيره هاي مولكولي قرار مي گيرند . آنهاد در حين فرايند پليمري شدن و يا در حين توليد صنايع پايين دست اضافه مي شود و فرايند جداسازي و استخراج آنها بسيار دشوار مي باشد. سه كاربرد عمده PET در بسته بندي شامل ظروف و بطري٬ پارچ ٬ لوله ها ٬ورقه هاي نيمه سخت براي شكل دهي حرارتي (سيني ها) و فيلم هاي نازك آرايش يافته كيسه ها ٬ لفاف بسته بندي ٬ غذاهاي سر پايي مي باشد . بطري ها ي PET توسط فرايند شكل دهي دمشي-كششي ٬ يكي از فرايند هاي پيشرفته با ايجاد حداكثر خواص ويژه براي PET توليد مي شوند . انتخاب دماي دمشي بهينه براي رسيدن به خواص مطلوبPET بسيار مهم و حياتي مي باشد . مقاومت ضربه اي ٬ شفافيت ٬ سفتي ٬ نفوذ ناپذيزي گازها ٬ خزش و ديگر پارامترهاي در حين فرايند شكل دهي بهينه سازي مي شوند . درفرايند توليد ورق هاي نيمه سخت و شفاف PET ٬كه براي توليد اشيا گوناگون به روش شكل دهي حرارتي استفاده مي شود ٬ در ابتدا چيپس هاي PET توسط اكسترو در ذوب و پس از خنك كردن و كمپرس كردن به وسيله غلتك هاي مخصوص٬ به شكل ورق در مي آيد . ورق هاي توليد شده PETشكل مي گيرند و قطعات و كالاهاي مورد نياز توليد ميشوند. فيلم هاي نازك و آرايش يافته PET به علت ايجاد خواص خوب و مناسب در ماده PET ٬تقاضاي توليد و كاربرد از آن ايجاد كرده است. خواص حرارتي بسيار خوب فيلم هاي PET ٬ امكان فرايند شدن و استفاده از آن در دماهاي با گستره وسيع دمايي (70 الي 150درجه سانتيگراد )را ايجاد مي كند ٬ طوري كه اغلب فيلم هاي بسته بندي متعارف را پوشش مي دهد . اين مواد براي بسته بندي غذاهاي آماده ٬ پوشش و چفت كردن ظروف قابل استفاده در ماكروويو ها ٬مايعات با دماي بالا بسيار مناسب مي باشند . فيلم هاي PET با داشتن اثرات شيميايي خنثي مقاومت خوب در برابرنفوذ گازها ٬اهميت ويژه اي براي كاربرد در صنايع غذايي ٬ دارويي كسب كرده است ٬ همچنين براي فرايندهاي استريليزاسيون و ضد عفوني كردن توسط بخار ٬اكسيد اتيلن و اشعه مي توان آنها را مورد استفاده قرار داد . راه رسيدن به اين خواص ٬ ايجاد تغييرات در ساختار بلوري مي باشد . به منظور توسعه كاربردهاي پلي اتيلن ترفتالات مثل توليد محصولات با حفاظت زياد در برابر اكسيژن و رطوبت و در نتيجه جلوگيري از تعفن وترشيدگي وطعم نا مطلوب ٬مي توان PET را توسط تكنولوژي هاي از قبل اكستروژن هم زمان با مواد ديگر ٬ تزريق هم زمان با مواد ديگر لمينت ها و پوشش ها با ديگر مواد پلاستيكي تركيب نمود. ملاحظات ايمني و بهداشتي اغلب غذاهاي امروزي به صورت بسته بندي شده به مشتريان عرضه مي شوند. براي بسته بندي يكبار مصرف مناسب مواد غذايي ٬لازم است اثرات متقابل و فعل و انفعالات ميان غذا و مواد بسته بندي كاملاًشناخته شود و بايستي هر گونه فعل و انفعلات متقابل به شدت كم باشد . در بعضي از موارد انتقال مواد از غذاها به مواد بسته بندي و بر عكس درمقادير بسار كم وناچيز اتفاق مي افتد . جهت حصول اطمينان از كم بودن اين مقادير بايستي مهاجرت اين مواد تشخيص داده شوند .موادي كه به آساني مهاجرت مي كنند٬ معمولاً جرم مولكولي بسيار كم و فراريت بالايي دارندPET جهت بسته بندي بايستي داراي جرم مولكولي بسيار بالا و تمايل به انتقال و مهاجرت مواد در آن وجود نداشته باشد و يا مقادير آن منفي باشد . امروزه توسط تكنولوژي آناليز پيشرفته فعل و انفعلات بسيار كم نيز قابل تشخيص است ٬ طوري كه مهاجرت بسيار ناچيز و كم مواد نيز قابل مشاهده است . مطالعات بسيار زيادي برروي PET انجام شده كه همگي آنها بر خواص و قابليت هاي مطمئن PET تاكيد نمودند . قوانين بسته بندي غذايي در بخشEEC /893/1976 ٬ 76 مربوط به اتحاديه مواد غذايي ٬اصول قوانين پايه اي از جمله حالت ها و انواع مختلف مواد در تماس با غذاها كه نبايد مواد غذايي منتقل شود و همچنين مقاديراين مواد كه مي توانند سلامت انسان را در معرض خطر قرار دهند و يا باعث از بين بردن و فاسد شدن مواد غذايي مي شوند به تفصيل شرح داده شده است .همچنين در بخش دوم به شماره 89/109/ECC اتحاديه غذا و مواد وابسته مقادير قابل قبول اين مواد در كالاهاي پلاستيكي وغيره پلاستيكي مرتبط يا بسته بندي مواد غذايي نيز شرح داده شده است . به طوره كلي قوانين و دستورالعمل ها با سه اصل زير مورد تصويب قرار گرفته اند الف- تهيه ليست هاي مربوط به مواد مجاز ب- مقدار مهاجرت كلي (OML)مواد به غذا پ-محدوديت هاي مهاجرت مخصوص (SML)براي مواد خاص دستور عمل شماره ECC/82/711اصول وقوانين پايه اي براي تست كردن SMLوOML مايعات مورد استفاده در تست ها ٬ زمان و دماي تست مهاجرت مورد را تعيين مي كنند . دستورالعمل OML را براي¬ mg /dm2 10¬ از سطح تماس با مواد غذايي و يا mg/kg60 (ppm60)در غذا تعيين كرده است . همچنين مقادير مهاجرت مونومرهاي بكار برده شده است . CEN كميته استانداردسازي اروپا همانند ENV1186 يك نسخه از روشهاي تست با قابليت استفاده تحت شرايط گوناگون را منتشر كرده است . چنانچه يك محصول داراي درصد تركيبات با مقادير مجاز ومطابق دستورالعمل باشد مي توان با هر كدام از روش هاي دلخواه تست نمود . در صورتي كه مقادير مهاجرت مواد در حد قابل قبول باشد ميتوان از آنها براي كاربردهاي مختلف استفاده نمود . قابل توجه است كه تست بايستي بر روي محصولات نهايي با كاربردهاي خاص انجام گيرد.اغلب پليمرها داراي ساختار الي هستند اما مسئوليت اصلي براي حصول تا ئيد نهائي به عهده توليدكنندگان ومصرف كنندگان مي باشد كه دقيقاً مي دانند كه محصول چگونه ساخته شده ومحتوي چه چيزهايي مي باشند.اصول قوانين آئين نامه اي ديگر كشورها شبيه Eu٬ در جست و جوي تامين سلامت ٬ضوابط و معيارهاي قابل قبول بودن اين گونه مواد كالاهاومواد براي كاربردهاي كه قصد دارند استفاده نمايند اطمينان حاصل شوند مي باشد تمام مواد در تماس با خوراكي ها ٬اعم از كيسه هاي پليمري ٬ رنگ ها وديگر افزودني ها بايستي مورد تاييد و يا معافيت از قوانين واقع شوند. استفاده از PET بازيافتي در بسته بندي محصولات PET بازيافتي توسط تمام قوانين و دستورالعمل هايي كه در مواد خام به كار برده مي شود مورد تاييد واقع شده است . سلامتي و ايمني مصرف كنندگان يكي از مهمترين الويت هايي است كه در مورد مصرف مجدد مواد بازيافتي ويا هر ماده ديگر كه با غذاها در تماس باشد مورد تاكيد و ملاحظه قرار مي گيرد .يكي از خواص ويژه PET كه آن را نسبت به ديگر مواد پلاستيكي در ارجحيت قرار داده ٬ مصرف مجدد (بازيافت) آن وضريب نفوذ بسيار كم به مقدار حدود 100 تا از اين فاكتور ضريب نفوذ كمتر از ديگر مواد است ٬ اين بدين معني است كه نفوذ آلودگي ها به درون PET و به مواد خوراكي از طريق PET بسيار سخت و دشوار مي باشد. هيچ گونه قانوني به طور مستقيم در اروپا وجود ندارد كه به طور خاص با اين موضوع سر و كار داشته باشد .براي مواد پلاستيكي بازيافت شده اجازه كاربرد در صنايع بسته بندي مواد غذايي داده نمي شود . بعضي از قوانين جهاني استفاده كردن از پلاستيك هاي بازيافتي براي كاربردهاي در تماس با غذاها قدغن و منع كرده اند . مطاللعات تفصيلي مربوط به استفاده مجدد بطري ها ٬تحقيقات در رابطه با جنبه هاي ايمني و سلامت و محيط زيست براي كاربردهاي PET در سيستم هاي با قابليت پر كردن مجدد را تكميل كرده است ماخذ:ويژه نامه مهندسيPET ماهنامه صنعت بسته بندي

       
 درباره پت
 

 PET كلمه اي است كه از حروف اول كلمات PolyEthylene Terephethalate تركيب شده است و جزء پليمر هاي با زنجيره طولاني وابسته به خانواده پلي استرها مي باشد . مواد توليد PET عبارتند از: ترفتاليك اسيد خالص و اتيلن گلايكول ،كه هر دوي آنها از مواد خام نفتي مشتق مي شوند. فرايندهاي پلي استري با مواد واسطه ديگري نيز وجود دارند كه از واكنش هاي پليمري شدن يك اسيد و يك باز تهيه مي شوند.PET در حالت خاص يك ماده...مشتریان
شركت پگاه تهران
شركت پگاه همدان
شركت فراورده هاي لبني پاكبان
شركت صنايع غذايي نفيسا
...
مشتریان پارس پت
 
 © Copyright 2008 ParsPet Co.