LOGO
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه اصلیصفحه اصلی
درباره پت
مشتریان
تخفیف ویژه
لیست سیاه
درباره پارس پت
Collapse محصولات پارس پتمحصولات پارس پت
Collapse بطری های تولید پارس پتبطری های تولید پارس پت
بطری های شوینده
بطری های سم
بطری های با حجم بالا
بطری های جار
بطری های روغن
بطری های نوشابه
بطری های اب معدنی
Collapse پریفورم تولید پارس پتپریفورم تولید پارس پت
تولید شده با ماشین الات چینی
تولید شده با ماشین الات اروپایی
Collapse درب های تولید پارس پتدرب های تولید پارس پت
درب های شوینده
درب های گاز بند
درب های اب بند
Collapse قالب های تولید پارس پتقالب های تولید پارس پت
Collapse قالب تولید بطریقالب تولید بطری
قالب بطری نو
قالب بطری دست دوم
طراحی ساخت قالب های جدید
Collapse قالب تولید پریفورمقالب تولید پریفورم
قالب پریفورم نو
قالب پریفورم دست دوم
طراحی ساخت قالب های جدید
Collapse خدماتخدمات
متخصصین
نیازمندیها
Collapse بطری های خارجیبطری های خارجی
بطری های جار
بطری های سم
بطری های روغن
بطری های نوشابه
بطری های شوینده
بطری های اب معدنی
بطری های با حجم بالا
بازیافت
Collapse ماشین الات پارس پتماشین الات پارس پت
Collapse ماشین الات نوماشین الات نو
دستگاههای باد بطری اروپایی
دستگاههای باد بطری چینی
دستگاههای تزریق پریفورم اروپایی
دستگاههای تزریق پریفورم چینی
Collapse ماشین الات دست دومماشین الات دست دوم
دستگاههای باد بطری اروپایی
دستگاههای باد بطری چینی
دستگاههای تزریق پریفورم اروپایی
دستگاههای تزریق پریفورم چینی
Collapse تجهیزات جانبیتجهیزات جانبی
کمپرسور
چیلر
درایر
پرس
ارتباط با ما
نقشه سایت
 درباره پت
 

 PET كلمه اي است كه از حروف اول كلمات PolyEthylene Terephethalate تركيب شده است و جزء پليمر هاي با زنجيره طولاني وابسته به خانواده پلي استرها مي باشد . مواد توليد PET عبارتند از: ترفتاليك اسيد خالص و اتيلن گلايكول ،كه هر دوي آنها از مواد خام نفتي مشتق مي شوند. فرايندهاي پلي استري با مواد واسطه ديگري نيز وجود دارند كه از واكنش هاي پليمري شدن يك اسيد و يك باز تهيه مي شوند.PET در حالت خاص يك ماده...مشتریان
شركت پگاه تهران
شركت پگاه همدان
شركت فراورده هاي لبني پاكبان
شركت صنايع غذايي نفيسا
...
مشتریان پارس پت
 
 © Copyright 2008 ParsPet Co.