شرکت پارس پت تولید کننده بطری های پت و پریفرم در ایران. شرکت پارس پت(PARSPET) ارائه دهنده خدمات تولید و ساخت و تبدیل بطری و پریفرم. دستگاه های تزریق پریفرم دستگاه های باد بطری دستگاه های چینی و اروپایی.

Pars PET home page

bottles-بطری Preform-پریفرم bottles Caps(Door)-درب بطری Pars PET Pars PET
ورود به سایت پارس پت